ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ
«Τίποτα δεν είναι πιο ελληνικό όσο ένα παραδοσιακό πήλινο. Όλα του φανερώνουν Ελλάδα. Το υλικό, η μορφή, η έκφραση. Ελληνικό είναι το χώμα και το νερό, ελληνικός ο ήλιος και το θερινό αεράκι που το στεγνώνουν, όπως ακόμα τα σκοίνα και τα πουρνάρια που το πυρώνουν. Και πάνω απ’ όλα ελληνικά είναι τ’ ακριβά χέρια, με δάχτυλα που σκέπτονται, όταν δημιουργούν με τον πηλό».
Βασίλης Δ. Κυριαζόπουλος

 

CERAMICS

“There is nothing more indicative of Greece than a traditional ceramic. Everything on it pinpoints Greece. The texture, the shape, the expression. Greek is the soil and the water, Greek is the sun and the summer breeze that dries it, like the leaves that burn it. And above all, Greek are the hands, the fingers that feel, when they create with clay.”
Vasilios D. Kiriazopoulos

Traveling through Greek tradition, we discovered mythical lands, colors and flowers, mermaids and dragons, ships and riders, a world between dreams and fairytales. Fine furniture and objects of history and reminiscence in combination with rarity and exquisite taste, are collected in order to satisfy the request of those who love originality and seek the presence of Greek civilization in their personal home space. Let us inspire you with Greece, the land of dreams and living myths…
All our collections here!