Κεντήματα

Κεντήματα

Κεντήματα

Η  Κεντητική, ο πλουσιότερος, λαμπρότερος, και πιο διακοσμημένος  κλάδος, της Ελληνικής  λαϊκής  χειροτεχνίας, σημειώνει ιδιαίτερη άνθιση από τα μέσα του 18ου μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της περιόδου συνετέλεσαν καθοριστικά στην άνθιση αυτή.
Τα έργα της νεοελληνικής κεντητικής διατηρούν έντονη την εθνική τους υπόσταση, με αρχέγονους συμβολισμούς, δοξασίες και έθιμα, με θέματα εδραιωμένα στην οικογενειακή και τοπική παράδοση όπου και τους προσδίδουν ιδιαίτερο τύπο και ρυθμό. Όπως υποστηρίζει η Αγγ. Χαντζημιχάλη, «πολλά θέματα έχουν σχέση με τους βιογενετικούς νόμους και ανταποκρίνονται σε παμπάλαιες ανθρώπινες συνήθειες της γένεσης, σε λατρείες και μαγικές δοξασίες. Τα θέματα αυτά επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά από κάποιο ιερό άγραφο νόμο και από την ανεξήγητη πίστη πως περικλείουν την δύναμη του καλού».
Τα κεντήματα για το στολισμό του σπιτιού, των παραδοσιακών φορεσιών, αλλά και της εκκλησιαστικής χρήσης συνηθίζουν να παίρνουν την ονομασία τους από τα υλικά, την τεχνική, τον προορισμό και τον τόπο δημιουργία τους.

 

 

Traveling through Greek tradition, we discovered mythical lands, colors and flowers, mermaids and dragons, ships and riders, a world between dreams and fairytales. Fine furniture and objects of history and reminiscence in combination with rarity and exquisite taste, are collected in order to satisfy the request of those who love originality and seek the presence of Greek civilization in their personal home space. Let us inspire you with Greece, the land of dreams and living myths…
All our collections here!